Aktuelle nybygg i Tynset

Riving og nybygg av forretning i Tynset
Europris Tynset vil bli en butikk på 1520 m2 BTA og Byggmakker Tynset vil bli en butikk på 2364 m2 BTA.
Rensk, bolting og nett på Riksveg 2 i Tynset
Reinsk, bolting, nett m.m. Skredfaktor lav. Skredtype stein, jord.
Nybygg av hytter i Kvikneskogen
Ca. 490 daa. Privat grunneier. Gnr/bnr: 139/1, 139/1/1, 139/4 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.