Aktuelle nybygg i Lesja

Nybygg av hytter og fritidsboliger i Lejsa
Gnr/bnr: 2/55 og 2/150 mfl. Tomter for 10-20 hytter.
Utvidelse av næringsområde i Lesja
Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 74/1, 84/1, 102/69 samt deler av 85/1-3.
Etablering av toalettbygg til rasteplasser i Innlandet fylkeskommune
Anskaffelsen gjelder levering av fire toalettbygg til rasteplasser i Innlandet. To toalettbygg skal leveres til Lesjaverk i Lesja kommune, ett toalettbygg skal leveres til Billingen i Skjåk kommune, og ett toalettbygg skal leveres til Nybergsund bru i Trysil kommune. Oppdragsgiver har opsjon på levering av ytterligere to toalettbygg til rasteplasser i Nord-Aurdal kommune.
Etablering av ny tilkomst samt gang- og sykkelvei til skole samt oppgradering av parkeringsareal i Lesja sentrum, (Levande Lesja 2022)
Lesja sentrum som innebærer ny tilkomst til Lesja skole, oppgradering av parkeringsareal, etablering av Hjertesone og gang- og sykkelvei fra forbi Lesja skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.