Aktuelle nybygg i Vestre Slidre

Nybygg av fritidsboliger på Vaset
Gnr/bnr: 94/1/1010, 94/1/1179, 94/11178, 94/1/355 (byggeområde) og 94/1 (veg og annen grå og grønn infrastruktur).
Nybygg av eneboliger på Vaset
Byggeklare tomter.
Nybygg av skiløype og turvei langs Vasetvatnet
Planområdet ligg på nordsida av Vasetvatnet og er delt i to polygon. Austre del av planområdet dekker ca 540 m trase på gbnr. 70/31 og 69/1 og vestre del ca 740 m på gbnr. 69/1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.