Aktuelle nybygg i Nord-Fron

Nybygg av hytter og naust i Nord-Fron
Planområdet er ca. 611 daa.
Nybygg av eneboliger på Vinstra
Tomter for salg: Nordgardsvegen 2, 816,9 m2, Nigardsvegen 6, 1000 m2, Utsikta 3, 737 m2, Utsikta 5, 698,9 m2.
Nybygg av eneboliger i Kvam
Tomter for salg: Steinråket 3, 988 m2 Steinråket 9, 927 m2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.