Aktuelle nybygg i Os

Nybygg av boliger på Håmmelfjellsveien, trin 2 i Os
140 kvm per bolig. Bygges i flere trin med totalt 11 boenheter i 3 ulike typer.
Oppføring av nytt helsehus i Os kommune
Os Kommune skal bygge nytt helsehus ved dagens bygg for legekontor og kirkekontor. Dette medfører at del av eksisterende bygg som inneholder kirkekontor må rives før bygging av nytt helsehus starter. Bygget oppføres i 1 etasje og med en grunnflate på ca. 850 m2. I tillegg kommer overbygde arealer i tilknytning til bygget for parkering av legebil og ambulanseinngang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.