Aktuelle nybygg i Eidskog

Etablering av støytiltak og deponi i Magnor
Hensikten med planen er å regulere eksisterende motocrossbane og innarbeide ev. tiltak mot støy. Det vil også reguleres inn et kommunalt deponi for hageavfall, kvist og rene jordmasser. Gnr/bnr: gnr./bnr.: 60/43, 273, 377, 386, 408, 492, 515, 523, 526, 531, 819, 820, 847, 848, og fnr. 386/1 og 386/2, samt deler av fylkesveg på 93/2 og 3. Støyrapport: Sweco.
Etablering av lekeplass i Skotterud, Eidskog kommune
Opsjon på etablering av terrasse/scene på Emmas plass og oppgradering av sirkelplassen på samme område.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.