Aktuelle nybygg i Alvdal

Etablering av prefabrikert avløpspumpestasjon med overbygg i Alvdal kommune
Alvdal kommune har til hensikt å inngå kontrakt om kjøp av pumpestasjoner i forbindelse med utbygging av ledningsnett i Strømmen i Alvdal kommune. Formålet med anskaffelsen er å sikre en sikker overføring av spillvann fra deler av bygningsmassen på Strømmen frem til nybygd kommunal selvfallsledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.