Aktuelle nybygg i Gausdal

Nybygg av konsentrert fritidsbebyggelse på Skei, Svingvoll
Planområde totalt: 7,1 daa. Bygging av 6 stk firemannshytter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.