Aktuelle nybygg i Lillehammer

Nybygg av rekkehus, studentboliger, næringslokale og lager m.m. i Lillehammer kommune
Det planlegges for ca. 27 rekkehusenheter, et næringslokale som er egnet for framtidig endring til fellesområde og tre bygninger for minilagerutleie i kombinasjon med studentboliger, som kan videreutvikles til eldreboliger. Det vurderes å tilrettelegge for kontor.
Nybygg av boligområde og infrastruktur i Lillehammer
Planområde: 82 daa. Delt i to områder.
Nybygg av hytter i Lillehammer
Ca 20-30 hyttetomter.
Etablering av nytt verksted, vaskehaller og parkering for renovasjonsbiler i Lillehammer kommune
Gjenbruk av de modulbaserte bygningsmaterialene fra Dekkmannbygget på Hovejordet til oppsetting av nytt bygg ved Glør IKS sitt avfallsanlegg på Roverudmyra miljøpark.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Lillehammer
Infrastruktur for 40-50 boenheter.
Etablering av baderampe og badeflåte ved badeplass i Lillehammer kommune
2stk badeplasser i Lillehammer som skal bli universelt utformet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.