Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (4)
Askvoll (0)
Askøy (3)
Aurland (1)
Austevoll (2)
Austrheim (0)
Bergen (30)
Bremanger (1)
Bømlo (2)
Eidfjord (0)
Etne (2)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjaler (1)
Gloppen (1)
Gulen (3)
Hyllestad (0)
Høyanger (0)
Kinn (5)
Kvam (1)
Lærdal (0)
Luster (1)
Modalen (0)
Osterøy (0)
Samnanger (1)
Sogndal (1)
Solund (1)
Stad (2)
Stord (2)
Stryn (0)
Sunnfjord (5)
Sveio (0)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (1)
Vik (0)
Voss (5)
Årdal (0)
Øygarden (6)
Nybygg av næringsområde i Os
Kommunen er grunneier. CA 800 daa. Eventuelt 6000-8000 nye arbeidsplasser.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen
Fase 1 er prosjektet "Meieritaket". Totalt planlagt 635stk leiligheter og 18 000 m2 med næring.
Etablering av byboliger og delekultur i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Området har et utbyggingspotensial på ca. 35 000 m2 BRA, som kan gi ca. 375 boenheter og 2000-10 000 m2 næringsareal (BRA).
Nybygg av protonsenter ved universitetssykehuset i Haukeland
Utstyr: Varian Medical System. BIM koordinering: Asplan Viak AS. Samlet kostnad for protonanlegget, inkludert tunnel- og heisløsning og medisinsk teknisk utstyr (MTU) er på 1,17 milliarder kroner.
Ny- og ombygg av sykehus i Førde, Livabygget og hovedbygget
Ombygging av eksisterende psykiatribygg, og ombygging av lågblokk plan 0-3. Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk. Nybygg med sengetasje, operasjon, poliklinikk, sterilsenter och teknisk rom.
Nybygg av kontorbygg og parkeringskjeller på Kokstad i Bergen
15000 m2 over mark og 5000 m2 under mark.
Nybygg av idrettshall og barnehage mm Mulebanen i Sandviken, Bergen
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket. Barnehage med plass for 80 barn.
Nybygg av hotell på Almerket i Odda
Ved bobilscampen. Gondolbane til Rossnos. Modulbygg.
Etablering av næringsareal i Kvinnherad kommune
Føremålet med planarbeidet er å sikra eit stort, sentralt, næringsareal til næringsaktørar med høge ambisjonar for grøn omstilling. Planområdet er på 302 daa der aktuelt utvidingsområde er ca. 140 daa.
Nybygg av videregående skole i Fjell kommune
Det er lagt opp til en samlokalisering av de to vidaregående skolelokasjonene på Sotra.
Nybygg av flerbruks- basishall i Sogndal kommune
Mest aktuell plassering er ved Kvåle skole. Kan bli samlokalisert med Vestland fylkeskommune idrettshall.
Etablering av idretts- og skulefløy ved ungdomsskole i Voss
BRA for nybygg: 2780kvm (inklusive teknisk rom basseng). I tillegg frittståande utebod på 57,5kvm.
Nybygg av brannstasjon i Voss kommune
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av barneskole i Meland
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av næring i Luster
1 tomt, ca. 2000 m2.
Nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Meland
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av barnehage i Fitjar kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Tilbygg av skole og SFO i Vaksdal
Riving av eksisterende bygningsmasse inkl. nærliggende boliger, prosjektering og bygging av ny skole med tilhørende uteområde.
Nybygg av flytende sjøhotell ved Austevoll
Hører sammen med: Coastline Anglers Resort i Hvaler, Bessaker, Røst, Tustna og Brønnøysund.
Nybygg av kontor i Osøyro
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av ny kollektivterminal ved Oasen, Fyllingsdalen i Bergen
Som ledd i etablering av Bybanen linje 2, skal det bygges en ny kollektivterminal ved Oasen. Terminalen skal flyttes nærmere vegsystemet og åpner dermed for et aktivt byrom i form av et tog mellom terminalen og Oasen.
Nybygg av brannstasjon på gamle Bremnes ungdomskoletomta i Bømlo
gbnr. 109/61 og 109/147. I tillegg er delar av gbnr. 109/2, 109/62, 109/64, 109/160, 109/284, 109/340, 109/539, 109/582 og 89/101 innlemma i planområdet.
Etablering av prefabrikkerte operasjonsstuer i Førde
Leveransen omfatter 8 operasjonsstuer, 3 forberedelsesrom og 1 asfyksirom, samt opsjoner.
Riving-og nybygg av ungdomsskole på Hardbakke i Solund
Ny ungdomsskole for ca 50 elever. Planlegges bygd sammen med barneskolen.
Nybygg av beredskapshus i Fjaler kommune
Beredskapshus for Fjaler brannvesen, ambulansetenesta i Helse Førde og lagerlokale for Sivilforvaret. Bygget er i prinsippet delt i ein garasjedel og ein del med garderobe/vask-funksjonar osv i plan 1. Møterom, opphaldsrom, soverom og kontor i plan 2. Teknisk rom er også plassert i 2 etg i tillegg til eit teknisk areal på tak. Bygget har eit fotavtrykk på ca 1000m2. Plan 2 har eit areal på ca 350m2 Tomta er på ca 3600m2 Bæresystemet er tenkt ein kombinasjon av plasstøypt betong, stål og hulldekker med typisk spennvidde på 12m. Vognhall / garasjer og vaskehalll utgjer ein stor del av volumet på bygget. Vognhall og lager for Sivilforsvaret inngår som opsjon.
Nybygg av barnehage i Fjell
Planområdet er på om lag 13,0 daa
Nybygg av brannstasjon og naust i Ullensvang
Gnr 70 bnr 5, gnr.71 bnr.5,8 og 9 m.fl. Området er ca 33,5 daa og ligg på ei fylling mellom Rv 13 og Sørfjorden.
Nybygg av naust og småbåthavn ved Gjerdsvik naustområde
GNR/BNR: 9/48, 11/1, 12/1, 30/13 m.fl.
Nybygg av dagligvarebutikk på Ytre Moberg
Området er på ca 17,6 daa.
Nybygg av brannstasjon på Mo i Steinsdalen ved Norheimsund sentrum
Bygning har eit fotavtrykk på ca 900 m2, og er tenkt oppført i full hovudetasje og med overliggjande mesanin-etasje på ca 220 m2. Bygget skal dekka behov for vognoppstilling, vasking og vedlikehald av køyretøy og utstyr, wc, garderobar, verkstad, tekniske rom, lager, kontor, møterom og servicerom. Innreiing av mesanin-etasje er avhengig av finansiering, men er tenkt til trening, kontor, møterom og wc.
Etablering av helikopter havaritrener ved Sjøforsvarets hovedbase i Bergen
Treneren vil bestå av «hangar», kontrollrom og et «helikopterdekk». Eksisterende propangassanlegg og vannrenseanlegg for eksisterende trener vil dekke behovet også for den nye havaritreneren. For slukking med skum, blir det etablert et nytt lukket renseanlegg plassert i kjeller under helikopterdekk.
Nytt garderobebygg på Ågotnes i Fjell, del 3
Total kostnad for Ågotnes idrettspark er 37 mnok.
Etablering av Uno-X automatstasjon på Juvikflaten i Askøy
På parkeringsområdet til Rema 1000.
Etablering av drivstoffanlegg for redningshelikopter i Florø
Komplett anlegg for lagring og fylling av F34, samt de-fuelingsanlegg.
Nybygg av klubbhus i på Hundvåkøy i Austevoll
Oppføring av klubbhus på Hundvåkøy for Hundvåkøy idrettslag og aktivitetspark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.