Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vaksdal

Tilbygg av skole og SFO i Vaksdal
Riving av eksisterende bygningsmasse inkl. nærliggende boliger, prosjektering og bygging av ny skole med tilhørende uteområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.