Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Austevoll

Nybygg av flytende sjøhotell ved Austevoll
Hører sammen med: Coastline Anglers Resort i Hvaler, Bessaker, Røst, Tustna og Brønnøysund.
Nybygg av klubbhus i på Hundvåkøy i Austevoll
Oppføring av klubbhus på Hundvåkøy for Hundvåkøy idrettslag og aktivitetspark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.