Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Austevoll

Nybygg av toalettbygg og pumptrack på Hundvåkøy i Austevoll
Oppføring av klubbhus på Hundvåkøy for Hundvåkøy idrettslag og aktivitetspark.
Etablering av midlertidige undervisningslokaler/brakker ved grunnskole i Austevoll kommune
Leieperiode er 2 år med mulighet for forlengelse på 1 år av gangen i ytterligere 5 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.