Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sogndal

Etablering av enkle lokale møteplasser for fysisk aktivitet i Sogndal kommune
Utlysinga er ein del av eit større prosjekt med ulike innsatsområde. Denne utlysinga gjeld fase tre i prosjektet og handlar om idretts- og aktivitetshallar, både nybygg og rehabilitering. 4 delkontrakter.
Etablering av mellombelse lokaler i forbindelse med nybygg av barneskole i Sogndal sentrum
Sogndal kommune har behov for mellombelse løysingar til nokre elevar med særskilte behov, frå sein sommar i 2023 og fram til egna lokalitet er på plass i samband med bygging av ny baneskule i Sogndal sentrum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.