Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Ulvik

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Ulvik som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av naustområde i Finnås, Bømlo
Utbyggingsområdet området omfattar g.nr 6, b.nr 2, 73, 74, 75 og 76.
Tillrettelegging for turistretta kultur- og næringsverksomhet i Sandane
Formålet med planen er tilrettelegging for turistrettet kultur- og næringsvirksomhet. Planområdet er på 46 dekar. Klyngetunet: 6 stk utleieenheter, 1 stk matsal og 1 stk sauna (byggeløyve i 2021 på midlertidig dispensasjon) • Gårdstunet: Låve: bruksendring fra fjøs til forsamlingslokale og utvidingsmuligheter til infrastruktur m.m. Bustadhus: bruksendring fra bustadhus til utleie av rom, kontor, personalrom, osv • Kjøkkenhagen: Inntil 2 stk drivhus (ca 40 kvm, byggehøyde maks 6 meter) Inntil 10 stk utleieenheter (ca 40 kvm per utleieenhet, byggehøyde maks 6 meter) • Vannkanten: Inntil 8 stk utleieenheter, totalt BYA ca 200 kvm, byggehøyde tilpasses etter terreng, maks 12 meter der bygget kan plasseres inn i terrenget nord på eiendommen. Nytt naust ca 160 kvm, høyde maks 8 meter Badehus ca 300 kvm, høyde maks 8 meter Restaurant, matservering til 50 personer, ca 400 kvm, byggehøyde maks 8 meter. Promenade (ca 4 meter bredde) og diverse mindre tiltak/bygninger langs vannkanten til grilling, fisking, bading, osv • Bøen: Bruk av bøen til vår- og høstfestival med scene (ca 120 kvm) ved vannkanten
Nybygg av idrettshall for Søre Neset IL på Halhjem i Os
Søre Neset, idrettshall. Området nord/nordvest for Halhjem barneskule.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.