Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kvam

Nybygg av brannstasjon på Mo i Steinsdalen ved Norheimsund sentrum
Bygning har eit fotavtrykk på ca 900 m2, og er tenkt oppført i full hovudetasje og med overliggjande mesanin-etasje på ca 220 m2. Bygget skal dekka behov for vognoppstilling, vasking og vedlikehald av køyretøy og utstyr, wc, garderobar, verkstad, tekniske rom, lager, kontor, møterom og servicerom. Innreiing av mesanin-etasje er avhengig av finansiering, men er tenkt til trening, kontor, møterom og wc.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.