Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kvam

Nybygg av videregående skole i Norheimsund
BREEAM-NOR Excellent. FEF-areal. Gnr. 11, bnr. 112 m.fl.
Nybygg av fritidsboliger i Strandebarm, del 2
165 daa. Gnr/bnr 109/7 m.fl.
Fortetting av hytteområde i Norheimsund
Gnr/bnr 25/1 mfl. 8-10 tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.