Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kvinnherad

Etablering av rullskiløpe og kunstgressbane ved Skarveland skule
Planområdet er 17,9 daa stort, og omfattar eigedomar med følgjande gnr./bnr.: 240/102, 240/103, 240/110, 240/111, 240/45, 241/14, 241/38, 241/46, 241/47 og 241/54

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.