Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Alver

Nybygg av barneskole i Meland
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Meland
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.