Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Ullensvang

Nybygg av hotell på Almerket i Odda
Ved bobilscampen. Gondolbane til Rossnos. Modulbygg.
Nybygg av brannstasjon og naust i Ullensvang
Gnr 70 bnr 5, gnr.71 bnr.5,8 og 9 m.fl. Området er ca 33,5 daa og ligg på ei fylling mellom Rv 13 og Sørfjorden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.