Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Voss

Etablering av idretts- og skulefløy ved ungdomsskole i Voss
BRA for nybygg: 2780kvm (inklusive teknisk rom basseng). I tillegg frittståande utebod på 57,5kvm.
Nybygg av brannstasjon i Voss kommune
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.