Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bremanger

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Bremanger som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av grus sti på utsiktspunkt ved Bøyabreen i Fjærland i Sogndal kommune
Utbetring av om lag 100 meter eksisterande grus sti og bygging av om lag 500 meter ny grus sti ved innfallsporten til Jostedalsbreen nasjonalpark ved Bøyabreen. Grus stien skal tilpassast til terrenget, men stigningsforholdet skal ikkje vere større enn 1:15. Det skal og leggjast til rette for ein liten naturleg amfi og utplassering av skilt og benkar langs stien.
Nybygg av barnehage i Granvin
Barnehagen er dimensjonert til 84 barnehageplassar.
Nybygg av mindre idrettshall og ombygging til undervisningslokaler ved skole i Rådal
Rive eksisterende gymsal, nytt tilbygg for idrettshall med undervisningsrom og ombygging av svømmehall til sosialarena.
Nybygg av idrettshall og badeanlegg på Myrane i Askøy
Ca. 6000-7000 BTA. Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nybygg av fritidsbustad‐ og naust i Rolfsnes
76 bnr. 1, 2, 4, 11, 17, 18, 26, 27, 37, 53, 54, 56, 58, 62, 63, 65, 66, 82, 80, 83, 124, 158, 173, 187, 188, 189, 190, 191 og 197. Ca 13,0 daa.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.