Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Hyllestad

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Hyllestad som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av toalettbygg og pumptrack på Hundvåkøy i Austevoll
Oppføring av klubbhus på Hundvåkøy for Hundvåkøy idrettslag og aktivitetspark.
Nybygg av barnehage i Granvin
Barnehagen er dimensjonert til 84 barnehageplassar.
Nybygg av hytter på Atløy i Askvoll
Føremålet med planarbeidet er tilrettelegging for fleire hyttetomter som ei utviding av allereie eksisterande hyttefelt. Det er planlagt om lag 15 hyttetomter, med tilsvarande størrelse som eksisterande tomter (600-700 m2). Varsla planområde er på ca. 105 daa.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.