Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Etne

Nybygg av naust og småbåthavn ved Gjerdsvik naustområde
GNR/BNR: 9/48, 11/1, 12/1, 30/13 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.