Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Fjaler

Nybygg av beredskapshus i Fjaler kommune
Beredskapshus for Fjaler brannvesen, ambulansetenesta i Helse Førde og lagerlokale for Sivilforvaret. Bygget er i prinsippet delt i ein garasjedel og ein del med garderobe/vask-funksjonar osv i plan 1. Møterom, opphaldsrom, soverom og kontor i plan 2. Teknisk rom er også plassert i 2 etg i tillegg til eit teknisk areal på tak. Bygget har eit fotavtrykk på ca 1000m2. Plan 2 har eit areal på ca 350m2 Tomta er på ca 3600m2 Bæresystemet er tenkt ein kombinasjon av plasstøypt betong, stål og hulldekker med typisk spennvidde på 12m. Vognhall / garasjer og vaskehalll utgjer ein stor del av volumet på bygget. Vognhall og lager for Sivilforsvaret inngår som opsjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.