Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sunnfjord

Nybygg av forretning i Førde
9.000-12000 m2 nytt forretningsareal.
Riving, ny eller om- og tilbygg av kontor og forretning, Førde
Hafstadveien 44, 46 og 48 og Fjellvegen 9. GNR/BRN: 61/10, 19, 28, 97 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.