Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Masfjorden

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Masfjorden som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av midlertidig brakkerigg for boenheter for flyktninger i Vik kommune
Adresse og tomt er ikke bestemt, men plassering blir i nærheten av Vik sentrum i Vik kommune, Vestland Fylke.
Fortetting av naust mm i Bømlo
Planområdet omfattar heile eller delar av eigedomane: 8/1, 8/4, 8/26, 8/27, 8/37, 8/44, 8/52 og 8/63, og utgjer totalt ca. 9,9daa. Føremålet med reguleringsplanen er å fortette eksisterande naustområde med ca. 8 naust med tilhøyrande tilkomstveg, parkeringsplassar og småbåtanlegg.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.