Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Årdal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Årdal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av mellombelse lokaler i forbindelse med nybygg av barneskole i Sogndal sentrum
Sogndal kommune har behov for mellombelse løysingar til nokre elevar med særskilte behov, frå sein sommar i 2023 og fram til egna lokalitet er på plass i samband med bygging av ny baneskule i Sogndal sentrum.
Nybygg av naust- og fritidsbustadområde i Bømlo
G.nr 1, b.nr 106, g.nr 2, b.nr 3, 5, 23, 24, 82, 99, 103, 104, 106, 107 og 108. Føremålet med planen er å planleggja for bygging av inntil 11 nye fritidsbustadar og 14 nye naust.
Nybygg av fritidsbustad‐ og naust i Rolfsnes
76 bnr. 1, 2, 4, 11, 17, 18, 26, 27, 37, 53, 54, 56, 58, 62, 63, 65, 66, 82, 80, 83, 124, 158, 173, 187, 188, 189, 190, 191 og 197. Ca 13,0 daa.
Riving- og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr. Den nye skulen skal i all hovudsak byggast i massivtre.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.