Alle aktuelle boligprosjekter i Vestland fylke

Alver (19)
Askvoll (0)
Askøy (10)
Aurland (2)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (95)
Bremanger (0)
Bømlo (10)
Eidfjord (3)
Etne (1)
Fedje (1)
Fitjar (2)
Fjaler (1)
Gloppen (2)
Gulen (2)
Hyllestad (0)
Høyanger (0)
Kinn (4)
Kvam (8)
Lærdal (0)
Luster (2)
Modalen (1)
Osterøy (2)
Samnanger (1)
Sogndal (11)
Solund (2)
Stad (3)
Stord (9)
Stryn (8)
Sunnfjord (13)
Sveio (2)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (2)
Vik (5)
Voss (11)
Årdal (0)
Øygarden (16)
Nybygg av boliger og næring i Bergen
Utbyggingspotensial på 45.000 kvadratmeter. Dette er konkretisert med ca. 400 boliger og 5.500 kvadratmeter næring.
Nybygg av boligområde inkl infrastruktur i Åsane
Gnr/bnr: 188/1, 189/1, 3 ,4 mfl. 500-600 enheter totalt.
Nybygg av boligområde på Stord
Gnr/bnr 26/1, 26/7, 26/10 26/791 mfl.,
Nybygg av boliger på Vikane i Øygarden
Ca 464,2 daa. Mellom Medarseta og Storevarden. Kommunedelplanen for Rongøy.
Utvikling av stort gårdsresort i Flåm
Overnatting til mellom 600 og 700 gjester.
Nybygg av boliger på Sotra i Sund
Trinnvis utbygging. Området ved Skogsskiftet.
Nybygg av leiligheter mm i Bergen, trinn 3
Trinnvis utbygging. Total utbygging 221 leiligheter. 43 mål tomt. 76 leiligheter og 6 rekkehus.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og barnehage i Laksevåg bydel i Bergen
94 daa. 14 stk eneboliger og 76 stk leiligheter. Barnehage med plass til 200 stk barn.
Riving av verksted/industri og nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Bergen
Ca. 6000-7000m2 riving og 9000m2 nybygg. 120 boenheter.
Nybygg av boliger i Kvinnherad
Gnr/bnr: 152/1, 2, 99 mfl.
Om- og nybygg av leiligheter i Lindås
SVV vil bruke tomten frem til 2021. Prosjektet er utsatt intil videre.
Nybygg av blokkleiligheter i Fana bydel, Bergen
Gnr/bnr: 13/434, 162, 617 og 121.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 3-4
Totalt 7 stk bygg med 150 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Fana bydel, Bergen
Samarbeidsprosjekt mellom Pofier AS og LAB Eiendom AS.
Nybygg av boliger i Naustdal
40-50 enheter. Private grunneiere.
Etablering av helse- og omsorgsenter i Vik
Prosjektet er delt opp i 3 byggetrinn. Byggetrinn 1, som består av Bygg A, B, C og H, er planlagd skal foregå frå mars 2022 til oktober 2023. Byggetrinn 2, som består av Bygg D og F, er planlagd skal foregå frå november 2023 til februar 2025. Byggetrinn 3, som består av Bygg E og G, er planlagd skal foregå frå april 2025 til mai 2026. Bruttoareal med ombygg og nybygg er totalt 8500 m2.
Ny- og ombygging av boliger og næring i Fana bydel, Bergen
Planområde er ca. 55 daa. 3-7 etasjer.
Nybygg av hytteområde i Gulen
Reguleringsplan er godkjent for 179 hyttetomter og 179 båtplasser.
Nybygg av leiligheter ved Osen-kvartalet i Stord, fase 3
Ny gangbro fra Amfi-senteret til Bytunet.
Nybygg av hytteområde i Lindås
Totalt 64 tomter, 80 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr: 21/10, 263, 438, 661 samt del av 8, 9, 166, 544 og 555. Bygges i to trinn. Trinn 1 31 leiligheter trinn 2 24 leiligheter, samma underentreprenører i både trinn.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og parkeringskjeller i Førde
Gnr/bnr: 21/297, 22/90, 22/62, 22/244 og 22/56. 3 boligblokker
Nybygg av leiligheter og noe næring på Breiviken, Bergen
Transformere den gamle ullvarefabrikken til et levende boligområde.
Nybygg av leiligheter i Årstad, Bergen
2 eneboliger vil rives.
Nybygg av eneboliger og lavblokker i Sogndal kommune
33-34 einebustader og 1 bustadblokk med 16 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Askøy, trinn 3 m.fl.
Kleppekollen vil bestå av ulike boligtyper på mellom 49-115 kvm.
Nybygg av leiligheter på Skjold i Fana bydel, Bergen
5-6 etasjer. GNR/BNR: 40/31, 293, 42/886.
Nybygg av bofelleskap for unge funksjonshemmede i Bergen
Det bor 16 beboere i dag i et bokollektiv på Midtbygda sjukeheim i Åsane bydel og det må derfor skaffes et nytt permanent bofellesskap for disse 16 beboerne.
Nybygg av leiligheter i Straume, trinn 2
Total utbygging 250-300 leiligheter. 5-6 trinn total.
Nybygg av infrastruktur og boliger på Strusshamn, Askøy, trinn 1
Prosjekt Lønvards Toppen skal Boetablering AS bygge 34 leiligheter i forskjellige størrelser, fra 58m2 til 118m2. Bygget er splittet opp i 2 forskjellige bygg, men allikevel sammenhengende med heis og trappegang. Garasjeanlegg under begge bygg. Total utbygging 135 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt 150-170 boenheter på området.
Utvidelse av næringsområde i Rosendal
Del av 81/181, 188, 197 mfl. Føremålet med reguleringa er å vidareutvikle Rosendal Hyttetun ved mellom anna å etablere fleire plassar til camping, eit større nytt leilegheitsbygg, to nye kombibygg (lager/leilegheit og lager/kontor/resepsjon), samt parkering, leikeplassar, m.m. 40-50 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Knarvik i Lindås
Knarvik BBB 2. Formålet med planen er å leggje til rette for oppføring av blokkbusetnad i form av terrasserte bygg med tilhøyrande funksjonar og infrastruktur. Det er planlagt for oppføring av 31 bueiningar, med parkeringsanlegg under bakken. Antall etasjar varierer frå 2 til 5. Felles uteområde er planlagd som eit stort tun i sør og eit mindre mot nord vest.
Nybygg av hytte i Bømlo
55-60 hyttetomter planlegges.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretninger i Sogndal
110-120 stk leiligheter. 43 leiligheter i trinn 1.
Nybygg av bofellesskap for utviklingshemmede i Bergen
Bygge to nye bygg, bofellesskap for utviklingshemmede + tjenestebase. Nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten er regulert til formålet.
Nybygg av leiligheter på toppen av næringsareal på Kronstad i Bergen
Ca. 50 leiligheter i etasje 6-8. Samme bygg som Kronstad-X næring, med ulike tiltakshaver.
Ny- og ombygg av omsorgsbolig i Aurlandsvangen, Skinnarviki - Tjøresva
Gbnr. 8/72, 148, 177, 178, 35, og mindre del av gbnr. 8/166, 187 og 71. Nybygg vil vere på 4 etasjar og skal blant anna huse nye omsorgsbustadar, pasientrom, fellesareal, kontor, lager og andre fellesfunksjonar, samt parkering i kjellar.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 2
Godkjent detaljregulering. Ca. 30-40 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger.
Nybygg av boliger i Ådland
Gnr/bnr 28/254 mfl. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette for konsentrert busetnad (ca. 25-35 einingar) med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar, leikeareal m.v.. Ein ser føre seg ein kombinasjon av leilegheitsbygg (lågblokk), rekkehus og fleirmannsbustader. Planområdet har tilkomst via eksisterande privat avkøyrsle frå Ådlandsvegen, Krækjen.
Etablering av hytter ved Sogn skisenter i Luster
Området er regulert for 200 hytter totalt. Resterende grunneier er ukjent.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning på Fana Bergen
4-5 etasjer. Næringsarealer på bakkeplan, og kontor og boliger i de øvrige etasjene.
Nybygg av boliger og næring i Vågsøy
Gnr/Bnr: 104/17, 84 m.fl. Næringsbygg ca 2150 BRA. 32-35 enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.