Alle aktuelle boligprosjekter i Vestland fylke

Alver (1)
Askvoll (0)
Askøy (6)
Aurland (1)
Austevoll (1)
Austrheim (1)
Bergen (46)
Bremanger (0)
Bømlo (4)
Eidfjord (3)
Etne (0)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjaler (0)
Gloppen (2)
Gulen (2)
Hyllestad (0)
Høyanger (2)
Kinn (1)
Kvam (1)
Lærdal (0)
Luster (4)
Modalen (0)
Osterøy (1)
Samnanger (1)
Sogndal (5)
Solund (0)
Stad (0)
Stord (3)
Stryn (0)
Sunnfjord (6)
Sveio (5)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (1)
Vik (1)
Voss (4)
Årdal (0)
Øygarden (2)
Nybygg av boliger på Slettebakkens gamle avfallsdeponi i Bergen
Mulighetsstudien legger opp til en utbygging av rundt 15.000 m2. Arealene i planområdet er avsatt til formålene idrettsanlegg, byfortettingssone, grønnstruktur og grav og urnelund. Kan bli 500-600 boliger.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk sentralt i Fana, Bergen
Samarbeidsprosjekt mellom grunneier og LAB. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter og noe næring på Breiviken, Bergen
Transformere den gamle ullvarefabrikken til et levende boligområde.
Nybygg av blokkleiligheter i Åsane
Gnr/bnr: 189/63,325 mfl. 3-6 etasjer.
Nybygg av leiligheter, næring og promenade i Bergenhus bydel
Bossug- Envac 4-6 etasjer. 50-70 leiligheter. Gnr/bnr: 163720, 579.
Ny- og ombygging av kontor og flerbolighus på Gamle Betanien Sykehus på Kalfaret i Bergen
Riving er utført av Pewe Entreprenør AS. 2 hus bygges om til 1 hus. Nybygg 37 leiligheter, ombygg 7 leiligheter. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av tomannsbolig, enebolig og flerbolighus i Bømlo, tr 2
Totalt 107 boenheter fordelt på 24 tomannsboliger, 23 eneboliger og 60 leiligheter. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr: 21/10, 263, 438, 661 samt del av 8, 9, 166, 544 og 555. Bygges i to trinn. Trinn 1 31 leiligheter trinn 2 24 leiligheter, samma underentreprenører i både trinn.
Utbygging av fjellpark i Eidfjord
Gnr/bnr 17/207 og 208.
Nybygg av familierekkehus sør for Paradis sentrum i Fana bydel, Bergen
3 leiligheter og 26 rekkehus på inntil 4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Årstad, Bergen
2 eneboliger vil rives. Lås og beslag – Låssenteret Heikki Bruvik Solskjerming- Solskjermingsgruppen AS
Nybygg av rekkehus i Bergen
2-3 etasjer. Entreprisekostnad 180 MNOK inkl. mva.
Nybygg av leiligheter på Øvre Kleppe i Askøy kommune, trinn 3 m.fl.
Kleppekollen vil bestå av ulike boligtyper på mellom 49-115 kvm.
Nybygg av boliger på Sandsli i Yytrebygda bydel
Totalt 200 leiligheter i blokker og 50 rekkehus. 24,3 daa.
Ombygg av syke- og aldershjem til boliger på Hatlestad i bydel Fana i Bergen
Videreutvikle eiendommen ved å gjøre om eksisterende bygningsmasse fra alders- og sykehjem til boligformål, samt rive deler av eldre bebyggelse og bygge nye boliger.
Nybygg av bofellesskap i Bergen, Fana bydel
8 boenheter for utviklingshemmede.
Nybygg av infrastruktur og boliger på Strusshamn, Askøy, trinn 1
Prosjekt Lønvards Toppen skal Boetablering AS bygge 34 leiligheter i forskjellige størrelser, fra 58m2 til 118m2. Bygget er splittet opp i 2 forskjellige bygg, men allikevel sammenhengende med heis og trappegang. Garasjeanlegg under begge bygg. Total utbygging 135 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr 22/52, 214, 30.
Nybygg av leiligheter på Dolvik i Ytrebygda bydel i Bergen, trinn 2
Felles parkeringskjeller for alle byggetrinn.
Nybygg av leiligheter på toppen av næringsareal på Kronstad i Bergen
Ca. 50 leiligheter i etasje 6-8. Samme bygg som Kronstad-X næring, med ulike tiltakshaver.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 3
Ca. 30-40 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger.
Nybygg av lavblokk på Sjumarka i Byrknesøy i Gulen kommune
Gnr/bnr: 95/361, 95/362 og 95/365. Ca. 15 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger mellom Kong Beles veg og Lærargata i Balestrand
65 da. Gnr/bnr: 309/11, 309/12, 309/22, 310/311, 310/357, 310/358, 310/359, 310/363 der gbnr 310/1. Det skal leggast til rette for utbygging av småhus som einebustader eller rekke- eller tunløysingar.
Etablering av boligområde på gamle Bremnes ungdomskoletomta i Bømlo
gbnr. 109/61 og 109/147. I tillegg er delar av gbnr. 109/2, 109/62, 109/64, 109/160, 109/284, 109/340, 109/539, 109/582 og 89/101 innlemma i planområdet.
Nybygg av rekkehus i Voss
Totalt 125 enheter.
Nybygg av boliger i Sveio
Gnr 40 bnr 12 m.fl.
Nybygg av leiligheter på Øvre Kleppe i Askøy kommune, trinn 1
Kleppekollen vil bestå av ulike boligtyper på mellom 49-115 kvm.
Nybygg av leiligheter på Øvre Kleppe i Askøy kommune, trinn 2
Kleppekollen vil bestå av ulike boligtyper på mellom 49-115 kvm.
Nybygg av leilighetsbygg i Ytrebygda
Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for etablering av to leilighetsbygg (lavblokk) med til sammen opptil 20 boenheter. Bebyggelsen skal utføres med saltak og fremstå som rekkehusbebyggelse. Gnr/bnr
Nybygg av boliger i Voss
Ca. 20-25 enheter.
Nybygg av leiligheter på Midtun i Bergen
Fana, Gnr. 43, Bnr. 21 m.fl., Det er planlagt for 16 nye enheter innenfor BKS01. Bebyggelsen er planlagt bebygget med tre bygningskropper rundt et felles tun over en felles garasje. Tiltaket består av 9 leiligheter på ett plan, og 7 rekkehus over to plan fordelt på bygg A, B og C.
Nybygg av leiligheter i Sogndal, trinn 3
Gnr/bnr: 64/455, 455, 456, 387, 462
Nybygg av boliger i Bergen
Mellom Finnbergåsen og Inndalsveien. Målet er en utnyttelse med et bruksareal på ca. 1.000-1.200 kvadratmeter.
Nybygg av leiligheter i Bergen Vest
15-20 leiligheter ca. 1 km fra Vestkanten Storsenter i Bergen.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Skjolden
2 tomter for eneboliger og 2 tomter for leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Nore Neset, Bjørnafjorden
10-12 stk boenheter. Det er planlagt 3 etasjer med tilbaketrekt 4 etasje.
Nybygg av rekkehusleiligheter i Bergen
8 familieboliger over 2 plan. Energiklasse: Foreløpig beregnet til oransje C.
Nybygg av flerbolighus i Gravdal
Gnr/bnr 146/6 m.fl.
Nybygg av flerbolighus med tillhørende infrastruktur i Haus
Gbnr 62/1, 6, 19, 67, 156, 168 m.fl. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for ein fleirmannsbustad med tilhøyrande infrastruktur på gbnr 62/6 og 62/19. Planarbeidet vil også regulere veg, parkering og annan infrastruktur innanfor planområdet.
Nybygg av boliger i Sogndal
Gnr/ bnr: 105/58 og 79
Nybygg av leiligheter på Skjold
Gnr/bnr 40/365 mfl. Ca. 5,4 daa. Rekkehus, 8 boenheter fordelt på 2 bygningskropper. 2-3 etasjer.
Nybygg av eneboliger i Sveio
8 tomter gjennstår.
Nybygg av eneboliger i Eidfjord
Torgilsvegen 7 og 9. Smievegen 10. Hereidsvegen 24. Gamle Hereidsvegen 4. Kvednabakken 11.
Nybygg av eneboliger i Eidfjord
Blåhattflåten 4, 6. 8 og Blåhattflåten 11, 12, 13.
Ombygg til leiligheter på Hop i Askvoll
Gnr/bnr 3/95 med flere. Ca. 15 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.