Alle aktuelle boligprosjekter i Vestland fylke

Alver (5)
Askvoll (1)
Askøy (4)
Aurland (1)
Austevoll (1)
Austrheim (1)
Bergen (53)
Bremanger (1)
Bømlo (0)
Eidfjord (1)
Etne (1)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjaler (2)
Gloppen (2)
Gulen (2)
Hyllestad (0)
Høyanger (1)
Kinn (2)
Kvam (0)
Lærdal (0)
Luster (3)
Modalen (1)
Osterøy (2)
Samnanger (0)
Sogndal (6)
Solund (1)
Stad (1)
Stord (2)
Stryn (6)
Sunnfjord (6)
Sveio (1)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (1)
Vik (3)
Voss (4)
Årdal (0)
Øygarden (6)
Nybygg av boligområde inkl infrastruktur i Åsane
Gnr/bnr: 188/1, 189/1, 3 ,4 mfl. 500-600 enheter totalt.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk sentralt i Fana, Bergen
Samarbeidsprosjekt mellom grunneier og LAB. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter og noe næring på Breiviken, Bergen
Transformere den gamle ullvarefabrikken til et levende boligområde.
Nybygg av boliger på Sotra i Sund
Trinnvis utbygging. Området ved Skogsskiftet.
Nybygg av blokkleiligheter i Åsane
Gnr/bnr: 189/63,325 mfl. 3-6 etasjer.
Nybygg av leiligheter, næring og promenade i Bergenhus bydel
4-6 etasjer. 50-70 leiligheter. Gnr/bnr: 163720, 579.
Nybygg av blokkleiligheter i Fana bydel, Bergen
Gnr/bnr: 13/434, 162, 617 og 121.
Tilbygg og ombygg av blokker til boliger og kontor i Bergen sentrum
Samarbeidsprosjekt. Reetablering av kontor i etasje 1-7, tilbygg av 3 etasjer med leiligheter.
Nybygg av boliger i Sogndal
Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av boliger i Ytrebygda bydel i Bergen
60-70 boliger. Eiendommen omfatter tidligere Televerkets sjøkabelvirksomhet.
Nybygg av bustadsfelt i Voss
gbnr 162/2 og 162/3
Nybygg av familierekkehus sør for Paradis sentrum i Fana bydel, Bergen
3 leiligheter og 26 rekkehus på inntil 4 etasjer.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og parkeringskjeller i Førde
Planområdet omfatter deler av eiendom g/bnr. 22/90 og hele eiendom g/bnr. 21/297. Totalt utgjør planområdet 11.2 daa. Det tilrettelegges for riving av eksisterende bebyggelse og etablering av inntil 69 nye enheter fordelt på 3 blokker og 9 småhus med tilhørende infrastruktur og skjult parkeringsanlegg. Bebyggelsen skal oppføres i tun-struktur, med et sentralt, grønt gårdsrom som vil være et knutepunkt og en møteplass for beboere så vel som naboer. Prosjektet blir sertifisert iht. BREEAM NOR-standard Very Good.
Nybygg av boligområde i Bergen, trinn 2
Trinnvis utbygging. Totalt 150-170 boenheter på området.
Nybygg av infrastruktur og boliger på Strusshamn, Askøy, trinn 1
Prosjekt Lønvards Toppen skal Boetablering AS bygge 34 leiligheter i forskjellige størrelser, fra 58m2 til 118m2. Bygget er splittet opp i 2 forskjellige bygg, men allikevel sammenhengende med heis og trappegang. Garasjeanlegg under begge bygg. Total utbygging 135 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr 22/52, 214, 30.
Nybygg av leiligheter i Årstad, Bergen
Gnr/bnr: 160/397, 398, 410, 401.
Nybygg av firemannsboliger i Florø
6-7 firemannsboliger med totalt 24-28 boenheter.
Nybygg av ferieleiligheter og hytter i Harpefossen
16 hyttetomter og ca 20 leiligheter.
Gjenoppbygging av boligblokk etter brann i Bergen kommune
Bolig for personer med rusmiddelavhengighet.
Nybygg av leiligheter i på grensen mellom Våge og Anglevik
17 daa. Totalt 29 enheter, 15 leiligheter og 14 rekkehus.
Nybygg av boligområde ved Rake
27 enebolig tomter og 3 tomter med konsentrert bebyggelse for ca 15 boenheter.
Om- og tilbygg eller nybygg av næring och leiligheter i Askvoll kommune
Etasje 1 næring, etasje 2-3 leiligheter. Gbnr. 22/72, 22/59, 22/237.
Nybygg av kombinert bustad- og næringsformål i Førde
Steinavegen 11 - 13. Gbnr. 62/110, 62/39 og del av 62/258. Næring i etasje 1-2, boliger i etasje 3-6.
Nybygg av leiligheter på Øvre Kleppe i Askøy kommune, trinn 1
Kleppekollen vil bestå av ulike boligtyper på mellom 49-115 kvm.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger i Austmarka, bygg 1
Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Nybygg av leilighetsbygg i Ytrebygda
Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for etablering av to leilighetsbygg (lavblokk) med til sammen opptil 20 boenheter. Bebyggelsen skal utføres med saltak og fremstå som rekkehusbebyggelse. Gnr/bnr
Nybygg av boliger og forsamlingslokale i Meland
Gnr/bnr: 22/4, 82, 150, 68. 15-25 stk boliger fordelt på eneboliger og rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Voss
Gnr/bnr: 48/127, 218.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Førde, trinn 2
5 etasjer med takterrasse. Felles parkeringsgarasje mellom alle byggene.
Nybygg av boligområde i Voss
Ca. 20-25 enheter.
Nybygg av leiligheter på Midtun i Bergen
Fana, Gnr. 43, Bnr. 21 m.fl., Det er planlagt for 16 nye enheter innenfor BKS01. Bebyggelsen er planlagt bebygget med tre bygningskropper rundt et felles tun over en felles garasje. Tiltaket består av 9 leiligheter på ett plan, og 7 rekkehus over to plan fordelt på bygg A, B og C.
Nybygg av boliger i Kalvåg
Gnr/bnr. 4/16, 26, og delar av 3/22, 4/8, 12, 25, 50, 29 m.fl. Ca 20 daa.
Nybygg av leiligheter på Dolvik i Ytrebygda bydel i Bergen, trinn 1
Leie-til-eie prosjekt. Miljøsertifisert i BREEAM-NOR til VERY GOOD. Felles parkeringskjeller for alle byggetrinn. Søreidpollen. Brakkerigg: Ramirent, Baderomskabiner: Norac.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Skjolden
2 tomter for eneboliger og 2 tomter for leiligheter.
Nybygg av eneboliger og fleirmannsbustader i Brekke
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt. Gnr/bnr. 131/21 og 130/2
Nybygg av 8-mannsboliger i rekke på Fjell
Felles regulering med HBE Eiendom AS
Nybygg av leiligheter på Nore Neset, Bjørnafjorden
10-12 stk boenheter. Det er planlagt 3 etasjer med tilbaketrekt 4 etasje.
Nybygg av 2- og 4-mannsboliger i Sveio kommune
Totalt skal det bygges 25 boenheter i området.
Nybygg av flerbolighus i Gravdal
Gnr/bnr 146/6 m.fl.
Nybygg av flerbolighus eller rekkehus i Vik
Flere grunneiere. Infrastrukturen er ferdigstilt.
Nybygg av flerbolighus med tillhørende infrastruktur i Haus
Gbnr 62/1, 6, 19, 67, 156, 168 m.fl. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for ein fleirmannsbustad med tilhøyrande infrastruktur på gbnr 62/6 og 62/19. Planarbeidet vil også regulere veg, parkering og annan infrastruktur innanfor planområdet.
Nybygg av boliger i Ytrebygda bydel, Bergen
Formålet med planforslaget er å legge til rette for ny boligbygging på ett felt (B). Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for oppføring av inntil 8 nye boenheter fordelt på forskjellige bygningskropper, enten som tomannsboliger eller rekkehus. Planforslaget legger opp til 0,8 parkeringsplasser for bil pr. 100 m² bolig, samt 2,5 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m² BRA bolig.
Nybygg av leiligheter på Skjold
Gnr/bnr 40/365 mfl. Ca. 5,4 daa. Rekkehus, 8 boenheter fordelt på 2 bygningskropper. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger i Sogndal
Gnr/ bnr: 105/58 og 79

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.