Alle aktuelle boligprosjekter i Kinn

Nybygg av leiligheter i Florø
Etablering av bygg på 5 etasjer. Gnr/bnr 202/494, 411 og 407. Planområdet er 4 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.