Alle aktuelle boligprosjekter i Alver

Om- og nybygg av leiligheter i Lindås
SVV vil bruke tomten frem til 2021. Prosjektet er utsatt intil videre.
Nybygg av hytteområde i Lindås
Totalt 64 tomter, 80 boenheter.
Nybygg av leiligheter på Knarvik i Lindås
Knarvik BBB 2. Formålet med planen er å leggje til rette for oppføring av blokkbusetnad i form av terrasserte bygg med tilhøyrande funksjonar og infrastruktur. Det er planlagt for oppføring av 31 bueiningar, med parkeringsanlegg under bakken. Antall etasjar varierer frå 2 til 5. Felles uteområde er planlagd som eit stort tun i sør og eit mindre mot nord vest.
Nybygg av rekkehus på Manger i Alver kommune, bygg 3
70-100 stk boenheter. Totalt skal det bygges 127 boenheter på Manger boligområde fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av rekkehus alternativt tomannsboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av boliger og forsamlingslokale i Meland
Gnr/bnr: 22/4, 82, 150, 68. 15-25 stk boliger fordelt på eneboliger og rekkehus.
Nybygg av boligområde i Lindås
Gbnr. 138/25 og 14. Total 20-25 boenheter.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 4
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 5
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 6
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 7
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 8
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 9
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av rekkehus på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av eneboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av boliger og forsamlingslokale i Meland
Ca 1 enebolig och 1 tomannsbolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.