Alle aktuelle boligprosjekter i Alver

Nybygg av boliger på Ryland i Meland
Ca 157 daa. Gnr/bnr: 43/56, 80, 122, 92, 89 og 126.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.