Alle aktuelle boligprosjekter i Bremanger

Vidareutvikling av turistdestinasjon i Davik
Legge til rette for vidareutvikling av Davik som turistdestinasjon ved etablering av inntil 2 utleigeleilegheiter, 2 servicebygg/sanitærbygg inkludert nedgraven løysing for bubiltømming, gangpromenade langs sjøkanten, utbetring og nyetablering av murar langs sjøkanten, nye moloar og flytebrygger som skal nyttast til båtplassar, fylling i sjø, gjestehamn/gjestebrygge, campingplass for telt, eksisterande bustadar, nærbutikk, bensinstasjon og bubilcamping, samt vidareutvikling av Dampen Davik og tilstøytande sjøbu som serveringslokale.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.