Alle aktuelle boligprosjekter i Solund

Nybygg av tomannsbolig i Solund kommune
Utbygging på tomt 14 for ein tomannsbustad. Tomannsbustaden skal vere over eit plan. Tilrettelegging for ladeboks på kvar bueining: Eige kurs frå kvart sikringsskap + trekkerøyr fram til punkt for montering av ladeboks. Opsjonspris på ladeboks. Det skal opparbeidast 4 stk. parkeringsplassar. Opsjonspris: varmepumpe inklusiv infrastruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.