Alle aktuelle boligprosjekter i Austrheim

Nybygg av ROP-bustader ved kommunesenteret i Austrheim
Snitt 50-60 kvm per hus. Universell utforming.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.