Alle aktuelle boligprosjekter i Luster

Nybygg av leiligheter og eneboliger i Skjolden
2 tomter for eneboliger og 2 tomter for leiligheter.
Etablering av ventilasjonsanlegg på kommunale bygg i Luster kommune
Innstallasjon av nye ventilasjonsaggregat for spesifiserte anlegg på Hafslo eldresenter, Gaupne eldresenter, Teknisk drift og Jostedal samfunnshus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.