Alle aktuelle boligprosjekter i Bergen

Nybygg av boliger og næring i Bergen
Utbyggingspotensial på 45.000 kvadratmeter. Dette er konkretisert med ca. 400 boliger og 5.500 kvadratmeter næring.
Nybygg av boliger på Slettebakkens gamle avfallsdeponi i Bergen
Mulighetsstudien legger opp til en utbygging av rundt 15.000 m2. Arealene i planområdet er avsatt til formålene idrettsanlegg, byfortettingssone, grønnstruktur og grav og urnelund. Kan bli 500-600 boliger.
Nybygg av boliger på Sandsli i Yytrebygda bydel
200 leiligheter i blokker og 50 rekkehus. 24,3 daa.
Nybygg av næring og boligbygg i Bergen
Ca. 77 boligenheter og ca. 600 m2 næring (salgslokaler). Riving av 3 stk eneboliger.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk sentralt i Fana, Bergen
Samarbeidsprosjekt mellom grunneier og LAB. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter og noe næring på Breiviken, Bergen
Transformere den gamle ullvarefabrikken til et levende boligområde.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og barnehage i Laksevåg bydel i Bergen
94 daa. 14 stk eneboliger og 76 stk leiligheter. Barnehage med plass til 200 stk barn.
Nybygg av blokkleiligheter i Åsane
Gnr/bnr: 189/63,325 mfl. 3-6 etasjer.
Nybygg av leiligheter, næring og promenade i Bergenhus bydel
4-6 etasjer. 50-70 leiligheter. Gnr/bnr: 163720, 579.
Ny- og ombygging av kontor og flerbolighus på Gamle Betanien Sykehus på Kalfaret i Bergen
Riving er utført av Pewe Entreprenør AS. 2 hus bygges om til 1 hus. Nybygg 37 leiligheter, ombygg 7 leiligheter. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av blokkleiligheter i Fana bydel, Bergen
Gnr/bnr: 13/434, 162, 617 og 121.
Tilbygg og ombygg av blokker til boliger og kontor i Bergen sentrum
Samarbeidsprosjekt. Reetablering av kontor i etasje 1-7, tilbygg av 3 etasjer med leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 3-4
Totalt 7 stk bygg med 150 leiligheter.
Nybygg av boliger i Ytrebygda bydel i Bergen
60-70 boliger. Eiendommen omfatter tidligere Televerkets sjøkabelvirksomhet.
Nybygg av familierekkehus sør for Paradis sentrum i Fana bydel, Bergen
3 leiligheter og 26 rekkehus på inntil 4 etasjer.
Nybygg av rekkehus i Bergen
2-3 etasjer. Entreprisekostnad 180 MNOK inkl. mva.
Rehabilitering og nybygg av boliger for utviklingshemmede i Bergen
Planområdet omfatter arealet til tidligere Haugland skole. BREEAM metodikk "good".
Ombygg av syke- og aldershjem til boliger på Hatlestad i bydel Fana i Bergen
Videreutvikle eiendommen ved å gjøre om eksisterende bygningsmasse fra alders- og sykehjem til boligformål, samt rive deler av eldre bebyggelse og bygge nye boliger.
Nybygg av leiligheter på Skjold i Fana bydel, Bergen
5-6 etasjer. GNR/BNR: 40/31, 293, 42/886.
Nybygg av leiligheter på Dolvik i Ytrebygda bydel i Bergen, trinn 2
Felles parkeringskjeller for alle byggetrinn.
Gjenoppbygging av boligblokk etter brann i Bergen kommune
Bolig for personer med rusmiddelavhengighet.
Ombygg av kontor mm og påbygg av leiligheter i gamle Kavli-bygget i Bergen
Første etasje foreslås kunstatelier, kontor, publikumsrettet næring og serveringslokale. Andre etasje skal ikke bruksendres, slik at bruken fortsetter som kontor. Tredje etasje bruksendres fra fabrikk til kontor med alle tilhørende funksjoner. Påbygg i 2 etasjer med 18 leiligheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Ytrebygda
Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for etablering av to leilighetsbygg (lavblokk) med til sammen opptil 20 boenheter. Bebyggelsen skal utføres med saltak og fremstå som rekkehusbebyggelse. Gnr/bnr
Nybygg av leiligheter på Midtun i Bergen
Fana, Gnr. 43, Bnr. 21 m.fl., Det er planlagt for 16 nye enheter innenfor BKS01. Bebyggelsen er planlagt bebygget med tre bygningskropper rundt et felles tun over en felles garasje. Tiltaket består av 9 leiligheter på ett plan, og 7 rekkehus over to plan fordelt på bygg A, B og C.
Nybygg av leiligheter i Bergen Vest
15-20 leiligheter ca. 1 km fra Vestkanten Storsenter i Bergen.
Nybygg av boliger i Bergen
Mellom Finnbergåsen og Inndalsveien. Målet er en utnyttelse med et bruksareal på ca. 1.000-1.200 kvadratmeter.
Nybygg av leiligheter i Indre Arna bydel i Bergen
Parkering delvis under mark. 16-18 stk byggemåneder.
Nybygg av flerbolighus i Gravdal
Gnr/bnr 146/6 m.fl.
Nybygg av leiligheter på Skjold
Gnr/bnr 40/365 mfl. Ca. 5,4 daa. Rekkehus, 8 boenheter fordelt på 2 bygningskropper. 2-3 etasjer.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
4-6 boender. 197/5 eller 197/68 vil bli utbyggt, endast en av tomtene vil bli byggt. Ca 30-50 m2 per hus.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Tomten har en størrelse på 420 857m2. Ca 30-50 m2 per hus.
Utskifting av tak, vinduer og dører på leiligheter i Bergen
Ca. 700 m2 takflate, 24 balkongdører, 24 ytterdører og 168 vindu skiftes. Alle piper skal ha beslag og takhetter skal skiftes.
Etablering av sprinkleranlegg i boliger i Bergen
63 leiligheter på flere adresser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.