Alle aktuelle boligprosjekter i Bergen

Nybygg av boliger på Minde i Bergen
Prosjektet er planlagt med to boligblokker (B1 og B2) med næringsareal i første etasjene, pluss en klynge med småhus mot boligområdet bak NRK-bygget (B3 og B4)
Renovering av leilighetsbygg i Bergen
Münsterbekken Borettslag (Frydenbølien 6-10-16-23)
Nybygg bolig- og bydelshus på Damsgård i Bergen
Bygget er på 6etg. + takhage. 22 leiligheter og fellesareal, utleieleiligheter, sauna, pub
Nybygg av leiligheter på Storetveit i bydel Årstad i Bergen
Intensjonen med planen er å rive eksisterende kontorbygg, to eneboliger og et næringsbygg innenfor planområdet for å tilrettelegge for cirka 100 boenheter, fordelt på 4 boligblokker og 4 rekkehus. 3 og 4 etasjer.
Nybygg av blokkleiligheter i Åsane
Prosjektet skal oppføres mellom Salhusvegen 18, 5131 Nyborg og Myrdalsvegen i Bergen kommune. Felles bod- og parkeringsanlegg med ca. 43 parkeringsplasser. Gnr/bnr: 189/63,325 mfl. 3-6 etasjer. Breeam Very Good, energiklasse A.
Nybygg av leiligheter (blokk) i Sandviken i Bergen
Sjøbodene Sandviken består av 77 nye 2-, 3- og 4-roms selveierleiligheter i varierte størrelser fra 37 til 167 m2. Leilighetene har gjennomgående høy standard, gode planløsninger og flott interiør. Alle leilighetene får private uteområder i form av balkonger eller terrasser, med mest mulig utsikt og minst mulig innsikt. Flere av leilighetene får panoramautsikt mot sjøen.Leilighetene fordeler seg på fem bygg - A, B, C, D og E. Alle byggene har heis fra inngangsparti til alle etasjer
Nybygg av leiligheter og næringsbygg i Fana bydel i Nesttun, Bergen
Gnr/bnr: 42/27, 58, 656 og 628. Ca 90-100 stk boliger Ca. 200-400 kvm næring.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning på Skjold i Bergen
Ca. 4409 m2 forretning. Gnr/bnr: 40/1 ,4, 1708 m.fl. Bevaring av gamle gårdshus på tomten. Industri under bakkenivå.
Nybygg av næring og leiligheter i Straume
Det ene bygget vil bestå av næringslokaler i første etasje og et leilighetshotell med 55 leiligheter i resten av bygget. Det andre bygget får to etasjer med næringslokaler og 20 leiligheter for utleie på toppen.
Nybygg av boligområde i Bergen, etappe 1
300 leiligheter totalt. Gnr. 120 bnr. 329 m.fl
Ny- og ombygging av boliger og næring i Fana bydel, Bergen
Planområde er ca. 55 daa. 3-7 etasjer.
Ombygging og rehabilitering av studentboliger på Løvstakksiden i Bergen
Lotheveien 2-20. Rehabilitering og ombygning av eksisterende leilighetsbygg med 50 leiligheter til studentboliger med 170 hybelenheter.
Nybygg av bofellesskap i Bergen, Fana bydel
Intensjonen med planen er å etablere 8 omsorgsboliger med tilhørende fellesrom og kontor. Bygget planlegges utført i 2-3 etasjer.
Nybygg av boligområde i Bergen, trinn 2
Trinnvis utbygging. Totalt 150-170 boenheter på området.
Ny- og ombygg av bofellesskap ved tidligere skole i Bergen kommune
Tidligere Haugland skole. Etablering av to bofellesskap (tun 1 og 2) for psykisk utviklingshemmede med utfordrende adferd. Hvert bofellesskap skal inneholde 6 boenheter og en tjenestebase. Tun 1 består av et nybygg i kombinasjon med ombygging av den eldste skolebygningen fra 1952. Tun 2 etableres som et nytt bygg.
Nybygg av forretningsbygg og boliger i Fyllingsdalen
Gnr. 21, bnr. 4, mfl. Planens hovedformål er å tilrettelegge for dagligvarebutikk på ca. 1500m2 og ca. 15 boliger. Planforslaget omfatter også en barnehagetomt, som er en videreføring fra gjeldende reguleringsplan. Boligene skal etableres over butikken. Illustrasjoner viser at det er tenkt rekkehus i vest og lavblokker i øst, med felles uteoppholdsareal i gårdsrommet mellom disse. Bebyggelsen vil variere fra to til fire etasjer.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane i Bergen
Gnr/bnr. 186/237, 315 m.fl. Inntil 9 leiligheter, 2 huskroppar.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus. 5 småhus i rekke.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus.
Nybygg av kommunale utleieboliger i Bergen kommune
Totalt 13 boenheter. Deltilbud 1 skal ha 8 boenheter. Deltilbud 2 skal ha 5 boenheter.
Ombygg av leilighets- og næringsbygg i Bergen
Tekniske installasjoner, overflater mm.
Nybygg av leiligheter i bydel Fana i Bergen
Riving av existerende bygg. Nybygg leiligheter mm. Gnr/bnr 41/602 mfl.
Nybygg av leiligheter i Bergen
HELLEVEIEN / LØNBORGLIEN. Tiltakshaver er Aspedalen Utbygging.
Nybygg av rekkehus i Bergen
Nybygg av 10st rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Bergenhus
Gnr. 166, Bnr. 734 m.fl.
Ombygg til leiligheter på Melkeplassen i Laksevåg
Tidligere forlegningbygget og sykehjemmet (Soltun Aldersheim).
Riving og ombygging av boliger i Bergen
Arbeidene innbefatter komplett demontering-/rivngsarbeid inkludert all transport og deponiavgift, samt reetablering/gjenoppbygging av bygningene med tilhørende funksjoner og kvaliteter. I blokk C skal 2 av 3 leiligheter rives, inkludert tilhørende del av heis og trappehus. Toppetasjen i blokk D skal demonteres i sin helhet, inkludert tilhørende del av trappehus.
Renovering av yttertak på bolighus i Bergen kommune
Søndre Skogvei 23ABC og 25ABCDEF.
Gjenoppbygging av leiligheter etter vannskade i Bergen kommune
Saneringsarbeid med rivning, kartlegging og tørk av konstruksjoner er allerede utført.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.