Alle aktuelle boligprosjekter i Bergen

Nybygg av leiligheter mm i Bergen, trinn 3
Trinnvis utbygging. Total utbygging 221 leiligheter. 43 mål tomt. 76 leiligheter og 6 rekkehus.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og barnehage i Laksevåg bydel i Bergen
94 daa. 14 stk eneboliger og 76 stk leiligheter. Barnehage med plass til 200 stk barn.
Riving av verksted/industri og nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Bergen
Ca. 6000-7000m2 riving og 9000m2 nybygg. 120 boenheter.
Nybygg av leiligheter, næring og promenade i Bergenhus bydel
4-6 etasjer. 50-70 leiligheter. Gnr/bnr: 163720, 579.
Nybygg av blokkleiligheter i Fana bydel, Bergen
Gnr/bnr: 13/434, 162, 617 og 121.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 3-4
Totalt 7 stk bygg med 150 leiligheter.
Ny- og ombygging av boliger og næring i Fana bydel, Bergen
Planområde er ca. 55 daa. 3-7 etasjer.
Nybygg av leiligheter og noe næring på Breiviken, Bergen
Transformere den gamle ullvarefabrikken til et levende boligområde.
Nybygg av leiligheter i Årstad, Bergen
2 eneboliger vil rives.
Nybygg av leiligheter på Skjold i Fana bydel, Bergen
5-6 etasjer. GNR/BNR: 40/31, 293, 42/886.
Nybygg av bofelleskap for unge funksjonshemmede i Bergen
Det bor 16 beboere i dag i et bokollektiv på Midtbygda sjukeheim i Åsane bydel og det må derfor skaffes et nytt permanent bofellesskap for disse 16 beboerne.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt 150-170 boenheter på området.
Nybygg av leiligheter på toppen av næringsareal på Kronstad i Bergen
Ca. 50 leiligheter i etasje 6-8. Samme bygg som Kronstad-X næring, med ulike tiltakshaver.
Tilbygg og ombygg av blokker til boliger og kontor i Bergen sentrum
Samarbeidsprosjekt. Reetablering av kontor i etasje 1-7, tilbygg av 3 etasjer med leiligheter.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning på Fana Bergen
4-5 etasjer. Næringsarealer på bakkeplan, og kontor og boliger i de øvrige etasjene.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 2
Prosjektet skal BREEAM sertifiseres. Totalentreprisekostnad ca 140 mill. kr.
Etablering av nytt bofellesskap for funksjonshemmede i Bergen
Fasadene er vernet, og de karakteristiske 8-kantede vinduene, samt øvrige fasadeelementer (keramikk-medaljonger) skal restaureres. Innvendige trapper har også verneverdi og skal restaureres.
Nybygg av boliger i Bergen
Mellom Finnbergåsen og Inndalsveien. Målet er en utnyttelse med et bruksareal på ca. 1.000-1.200 kvadratmeter.
Nybygg av leiligheter i Bergen Vest
15-20 leiligheter ca. 1 km fra Vestkanten Storsenter i Bergen.
Nybygg av leiligheter på Dolvik i Ytrebygda bydel i Bergen, trinn 1
Leie-til-eie prosjekt. Miljøsertifisert i BREEAM-NOR til VERY GOOD. Felles parkeringskjeller for alle byggetrinn. Søreidpollen. Brakkerigg: Ramirent, Baderomskabiner: Norac.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Mjølkeråen, trinn 3
20 enheter. Rekkehus og terrasserte leiligheter.
Nybygg av boligblokk på Sandsli i Bergen
Beliggenhet ved siden av Blitema på Sandslimarka. GNR/BNR: 115/42, 124, 259 mfl.
Nybygg av leiligheter i Bergen
HELLEVEIEN / LØNBORGLIEN. Tiltakshaver er Aspedalen Utbygging.
Nybygg av PU-boliger i Bergen
Stillas: Stillas 1, Bergen Branntetting: Firesaife AS, Bergen
Nybygg av leiligheter på Skjold i bydel Fana i Bergen
Prosjektet består av 8 gjennomgående leiligheter fra 45 til 120 kvadratmeter. Romslig felles takterrasse.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Tomten har en størrelse på 420 857m2. Ca 30-50 m2 per hus.
Støytiltak på boliger langs byggetrinn 4 i Bergen
Det skal etableres støytiltak for private boliger langs byggetrinn 4. Basert på gjennomgang av boliger langs hele linjen (modell og beregninger) så er det identifisert 15 boliger hvor det skal utføres støytiltak. Støytiltak i bolig består av bytte av vindu, ventilasjon, utbytting av ventiler og fasadetiltak og etterisolering av skråtak. I tillegg skal det monteres 3 støyskjermer.
Rehabilitering av aldershjem i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utskifting av porter på eiendommer i Vestland
Anskaffelsen gjelder: - Demontering av eksisterende porter og dører, samt levering og montering av nye porter og dører. - Levering og montering av gitter. - Levering og montering av nye automatiske bommer inklusiv nødvendig infrastruktur.
Etablering av sprinkleranlegg på leiligheter i Bergen kommune
Følgende objekt skal sprinkles. - Sollien 7: 6 Leiligheter. - Lokketona 2: 7 Leiligheter. - Hatleveien 10: 6 Leiligheter. - Tertnesveien 39: 7 Leiligheter.
Gjenoppbygging av leiligheter etter brann i Bergen
Dette oppdraget består av å bygge opp igjen en leilighet i 2. etg som er totalskadd etter brann. Det er også skader på omkringliggende leiligheter og fellesareal som også skal gjenoppbygges. Arealene er ferdig sanert, og klar for entreprenøren.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.