Alle aktuelle boligprosjekter i Gulen

Nybygg av lavblokk på Sjurmarka i Byrknesøy i Gulen kommune
Gnr/bnr: 95/361, 95/362 og 95/365. Ca. 15 daa. 2-3 etasjer.
Etablering av eneboliger i Brekke, Gulen
8 tomter totalt. Tomt 4,13 og 16 er til salgs. Tomt 5, 6, 8, 10 og 12 er reservert.
Nybygg av eneboliger i Eivindvik
3 ledige tomter, tomt: 23, 30 og 51.
Nybygg av enebolig i Brekke
1 tomt for salg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.