Alle aktuelle boligprosjekter i Gulen

Nybygg av eneboliger i Brekke
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt. Gnr/bnr. 131/21 og 130/2.
Nybygg av eneboliger i Eidsbotn, Gulen
6 tomter totalt. Tomt: 5, 6 og 7 er reservert.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.