Alle aktuelle boligprosjekter i Gulen

Nybygg av hytteområde i Gulen
Reguleringsplan er godkjent for 179 hyttetomter og 179 båtplasser.
Nybygg av eneboliger og fleirmannsbustader i Brekke
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt. Gnr/bnr. 131/21 og 130/2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.