Alle aktuelle boligprosjekter i Stad

Nybygg av frittliggande småhus i Ervik, Stadlandet
Del av gnr/bnr 245/6, 245/14 m. fl. Einebustadar, einebustadar med sekundærleilighet og horisontalt og vertikalt delte tomannsbustadar.
Nybygg av boliger i Nordfjordeid
11 tomter gjennstår. Tomanns- og eneboligtomter.
Nybygg av boliger i Holmøyane
4 eneboligtomter og 1 rekkehus tomt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.