Alle aktuelle boligprosjekter i Stad

Nybygg av hytter i Hjelmelandsdalen, Eide
Regulering godkjent. 19 byggeklare tomter. 1 tomt er sold til selvbyggere.
Nybygg av leiligheter i Nordfjordeid
4 stk 4 manns bustadar og 1 stk 6 manns bustad - totalt 22 leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.