Alle aktuelle boligprosjekter i Stryn

Nybygg av boligområde ved Rake
4-5 eneboligtomter gjenstår. Totalt ca 27 enebolig tomter og 3 tomter med konsentrert bebyggelse for ca 15 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.