Alle aktuelle boligprosjekter i Askvoll

Om- og tilbygg eller nybygg av næring och leiligheter i Askvoll kommune
Etasje 1 næring, etasje 2-3 leiligheter. Gbnr. 22/72, 22/59, 22/237.
Nybygg av eneboliger i Askvoll
7 ledige tomter. Tomt nr 1-2-6-5-9-11-12. Tomtane ved Askvoll Øvre ligg sentralt til og er lette å opparbeide.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.