Alle aktuelle boligprosjekter i Samnanger

Nybygg av omsorgsbolig i Samnanger kommune
Det planlegges en bygning i to etasjer i tradisjonell utførelse, med plate på mark, og overbygning i trekonstruksjoner (bindingsverk i vegger, trebjelkelag, takstoler i tre). Bygget skal inneholde én leilighet i hver etasje: leilighet i H01 skal benyttes av en bruker med behov for heldøgns omsorg. Leilighet i H02 skal benyttes for personellet som er tilknyttet bruker i H01.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.