Alle aktuelle boligprosjekter i Sunnfjord

Nybygg av leiligheter og rekkehus med felles parkeringskjeller i Førde
Gnr/bnr: 21/297, 22/90, 22/62, 22/244 og 22/56. 3 boligblokker og 10 småhusenheter. 2-6 etasjer.
Nybygg av boliger i Naustdal
40-50 enheter. Private grunneiere.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr: 21/10, 263, 438, 661 samt del av 8, 9, 166, 544 og 555. Bygges i to trinn. Trinn 1 31 leiligheter trinn 2 24 leiligheter, samma underentreprenører i både trinn.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 2
Godkjent detaljregulering. Ca. 30-40 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger.
Nybygg av boligfelt i Førde
5-6 tomter gjenstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.