Alle aktuelle boligprosjekter i Sunnfjord

Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr: 21/10, 263, 438, 661 samt del av 8, 9, 166, 544 og 555. Bygges i to trinn. Trinn 1 31 leiligheter trinn 2 24 leiligheter, samma underentreprenører i både trinn.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr 22/52, 214, 30.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 3
Ca. 30-40 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger.
Nybygg av kombinert bustad- og næringsformål i Førde
Steinavegen 11 - 13. Gbnr. 62/110, 62/39 og del av 62/258. Næring i etasje 1-2, boliger i etasje 3-6.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Førde, trinn 2
5 etasjer med takterrasse. Felles parkeringsgarasje mellom alle byggene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.