Alle aktuelle boligprosjekter i Sunnfjord

Nybygg av boliger i Førde
Planforslaget legg til rette for oppføring av inntil 15 bueiningar, i form av rekkehus, fleirmannbustader og 2 eine-/tomannsbustader, samt eksisterande gardstun i aust.
Nybygg av flerbolighus i Vassenden, trinn 2
Trinn 1 omfatter 7 eneboliger, selges til privatpersoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.