Alle aktuelle boligprosjekter i Ullensvang

Nybygg av leiligheter i Røldal, trinn 3
43 fritidsleiligheter. 3 bygg med 2, 4 og 5 etasjer.
Nybygg av boligområde i Markastå
2 grunneier i området. Kommunen og privat grunneier. 15-20 enheter.
Nybygg av eneboliger i Jondal
5 tomter gjennstår i del 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.