Alle aktuelle boligprosjekter i Sogndal

Nybygg av leiligheter i Sogndal, trinn 3
Gnr/bnr: 64/455, 455, 456, 387, 462
Nybygg av boliger i Fjærland
2-3 boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.