Alle aktuelle boligprosjekter i Sveio

Nybygg av leilighetshotell og industri i Sveio
Garasje for 20-30 biler er på plass.
Nybygg av boliger i Sveio
Gnr 40 bnr 12 m.fl.
Nybygg av 2- og 4-mannsboliger i Sveio kommune
Totalt skal det bygges 25 boenheter i området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.