Alle aktuelle boligprosjekter i Voss

Nybygg av bustadsfelt i Voss, trinn 1
Gnr./bnr. 162/2 og 162/6 m.fl
Nybygg av rekkehus i Voss
Gjernesmoen 30, 32, 34, 36.
Nybygg av rekkehus i Voss
Nyresvegen 170-174. Totalt 125 enheter.
Etablering av carport med bod ved omsorgstun i Voss Herad
TEK 17. Carport ved Vossestrand omsorgstun med plass til 5 bilar, sykkelparkering og isolert bod. Boda skal fungere som lager for verktøy og anna reiskap som vert brukt ute. Carporten skal ha asfaltdekke og moglegheit for lading av elbilar på alle 5 parkeringsplassane. Sykkelparkeringa skal ha asfaltdekke og straumuttak for lading av elsyklar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.