Alle aktuelle boligprosjekter i Voss

Etablering av boligfelt i Voss kommune
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av ferieleiligheter på Kvitno, trinn 1
Gnr/bnr 213, 214/1. Totalt 120 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Voss
Gnr/bnr: 48/127, 218.
Nybygg av boliger i Voss
Ca. 20-25 enheter.
Nybygg av boligområde i Voss
Ca. 20-25 enheter.
Nybygg av fritidsboliger i Voss
138/2 og 138/23. Føremålet med planen er å leggja til rette for 12 fritidsbustader i området vest og nord for Vatnasetvatnet på Gnr. 138/2 og 138/23. I tillegg skal det sikrast vegtilkomst, vinterparkering til nye hytter, plass for boslevering og sommarparkering for nye og eksisterande hytter.
Utvidelse av eksisterende boligfelt i Voss
Gnr/bnr 187/4, 187/23,25 og 30-34, 183/7, 187/29, 187/1

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.