Alle aktuelle boligprosjekter i Voss

Utbygging av fritidsbustader i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Nybygg av leiligheter på Skulestadmoen i Voss
12 stk 4 mannsboliger og 1 seksmannbolig.
Nybygg av ferieleiligheter på Kvitno i Voss, trinn 1
Gnr/bnr 213, 214/1. Totalt 120 leiligheter.
Utvidelse av eksisterende boligfelt i Voss
Gnr/bnr 187/4, 187/23,25 og 30-34, 183/7, 187/29, 187/1

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.