Alle aktuelle boligprosjekter i Årdal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Årdal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av studentboliger i Bergen
Årstad, gnr. 162, bnr. 1286 mfl., St. Halvards vei.
Nybygg av seniorboliger i Alver kommune
Intensjonen med planframlegget er å leggje til rette etablering av 25 bueiningar for seniorar med tilhøyrande uteopphaldsareal, felles rekreasjonsområde og kopling til eksisterande grønstruktur og sentrumsområde.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.