Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Agder fylke

Påbygg av kjøpesenter, kontor, boliger mm i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1477, 1793, 1093, 1267.
Ombygg fra omsorgsboliger til sykehjem i Grimstad
Prosjekt fra Budsjett og økonomiplan 2022-2025.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Tilbygg av videregående skole i Flekkefjord
Tilrettelagte undervisningslokaler.
Etablering av studenthus i Kristiansand sentrum
Velferdstinget i Agder (VT) og Studentorganisasjon i Agder (STA) er med for å sikre at et mulig studenthus blir attraktivt for studenter å ta i bruk. I underetasje og 1. etasje planlegges et studenthus. I 2-4 etasje skal det være et digitalt innovasjonshus.
Oppgradering av kollektivterminal i Arendal
I forbindelse med overgang til el-busser i ny operatøravtale fra sommer 2024 er det planlagt en større oppgradering av dagens bussanlegg i Moland Park.
Utvidelse av nærings-/industriområde på Storåker
Gnr/bnr: 532/4,12,16,18, 528/16,17,19 og 524/9,10. Planområdet er omtrent 30 daa.
Rehabilitering av skøytebane ved videregående skole i Arendal kommune
Arendal kommune skal rehabilitere eksisterende skøytebane. Kunstisbanen ligger ved Sam Eyde videregående skole i Arendal kommune. Det skal bygges følgende: - Skøyte og bandybane med armert betongdekke. - Nytt røropplegg for kulderør innstøpt i betongdekke. - Nye fordeler og samlestokker. - Grøftearbeider. - Avrettingsarbeider. - Reasfaltering. - Oppgradering av flomlysanlegg.
Ombygg av skole i Kvinesdal kommune, trinn 1
Utvidelse på ca. 626 m2 BRA fordelt på to plan. Etablering av to store undervisningsrom og to grupperom på 1 etasje, plan og kantine i 2 etasje. Toaletter og lagre i begge etasjer samt renholderrom. Trinnet får heis og ny hovedinngang. Når bygget overleveres og tas i bruk, foretas en ombygging av en eksisterende fløy for midlertidig skolekjøkken på ca. 268 BRA og ombygging av musikkrom til naturfagrom på ca. 83 m2.
Tilbygg av videregående skole i Kristiansand
Gnr/bnr: 39/1, 40/292 og 40/409 og deler av eiendommene 40/8, 40/679, 241/9, 299/52 og 299/78.
Oppgradering av kommunale veier i Hægebostad, del 2 med flera
Fra investeringsbudsjetten 2023-2026 39 kilometer vei.
Vedlikeholdsarbeider på bruer i Agder fylkeskommune
09-0493 Storstraumen: RV9 S11D1 fra m9472 til m9514. Det skal etableres nye avlastningsplater i hver ende i brua, og utskifting av asfaltfuger. 09-0565 Fennefoss: RV9 S7D1 fra m8993 til m9148. Det skal utføres betongreparasjon på pilarer under vann, og det skal i tillegg fjernes utstikkende armeringsjern på pilarer over/under vann 09-0436 Reiårsfossen: RV9 S13D1 fra m2496 til 2506 m. På det ene landkaret er det utgraving/erosjon som må utbredes, samt arbeid med betongreparasjon på toppen av kantdrager på begge sider av brua.
Omlegging av Fylkesveg 558 i Lyngdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang.
Rehabilitering av brannsikkrinng på omsorgs senter i Kvinesdal
Primært skal bygget oppgraderes for å tilfredsstille dagens brannkrav med ekstra gips på vegger og i himling. Bygget skal sprinkles, det skal settes inn nytt ventilasjonssystem og varmeanlegg med geotermisk vannbåren varme. Løfteplattform skal etableres. Bad oppgraderes og en del dører og vinduer skal skiftes. I tillegg blir det noe ombygging av innvendige vegger, hovedsakelig lettvegger. Prosjektet skal ferdigstilles: Innen 2024.
Utvidelse av gravplass ved kirke på Frikstad i Kristiansand kommune
Bruttoareal er ca. 12 daa, og en antar at ca. 6-7 daa kan utnyttes til nye gravfelt. Gnr/bnr: 79/163, 79/49, 79/93 og 79/2.
Ombygg av museum i Froland kommune
Ombygg for en utstilling på museet.
Ombygg til undervisningslokaler ved videregående skole i Kristiansand
Ombygg av gårdsrom til undervisningslokaler.
Terrenginngrep og rensk på Fylkesveg 460 i Audnedal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang.
Ombygging av pumpestasjon i Kjøbmannsvig
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Utvidelse av campingplass i Risør
Gnr/bnr: 5/5, 5/48, 5/67, 5/267 og 601/11.
Utvidelse av veterinærklinikk i Kristiansand
Påbygg 115 m2 BRA og tilbygg 48 m2.
Riving og deponering av eksisterende bebyggelse i Farsund kommune
Byggene som skal rives har tidligere vært benyttet som kontor, lager, verksted og fiskemottak. Byggene er bygget på 60 tallet med senere ombygginger og utvidelser. Prosjektet omfatter: - Etablering av betongblokker med sikringsgjerde i bakkant av byggene - Riving av bygg og konstruksjoner - Sortering - Transport og deponering
Riving og nybygg av bru i Vennesla kommune
Dagens bru har skader og det er behov for omfattende rehabilitering.
Vintervedlikehold av Arendal Eiendom KF eiendommer i Arendal kommune 2023-2025
8 delkontrakter. Rode 1 Rode 2 Rode 3 Rode 4 Rode 5 Rode 6 Rode 7 Rode 8 (Opsjon)
Vintervedlikehold av Arendal Eiendom KF eiendommer i Arendal kommune 2023-2025
8 delkontrakter. Rode 1 Rode 2 Rode 3 Rode 4 Rode 5 Rode 6 Rode 7 Rode 8 (Opsjon)
Vintervedlikehold av Arendal Eiendom KF eiendommer i Arendal kommune 2023-2025
8 delkontrakter. Rode 1 Rode 2 Rode 3 Rode 4 Rode 5 Rode 6 Rode 7 Rode 8 (Opsjon)
Vintervedlikehold av Arendal Eiendom KF eiendommer i Arendal kommune 2023-2025
8 delkontrakter. Rode 1 Rode 2 Rode 3 Rode 4 Rode 5 Rode 6 Rode 7 Rode 8 (Opsjon)
Vintervedlikehold av Arendal Eiendom KF eiendommer i Arendal kommune 2023-2025
8 delkontrakter. Rode 1 Rode 2 Rode 3 Rode 4 Rode 5 Rode 6 Rode 7 Rode 8 (Opsjon)
Vintervedlikehold av Arendal Eiendom KF eiendommer i Arendal kommune 2023-2025
8 delkontrakter. Rode 1 Rode 2 Rode 3 Rode 4 Rode 5 Rode 6 Rode 7 Rode 8 (Opsjon)
Vintervedlikehold av Arendal Eiendom KF eiendommer i Arendal kommune 2023-2025
8 delkontrakter. Rode 1 Rode 2 Rode 3 Rode 4 Rode 5 Rode 6 Rode 7 Rode 8 (Opsjon)
Rehabilitering av barnehage i Visedal
Fra inversteringsbudsjett 2023-2026.
Utskiftning av scenemekanikk for kulturhus i Lyngdal kommune
Formålet med anskaffelsen er å dekke oppdragsgivers behov for komplett og montert løsning der manuelle vinsjene på trekk erstattes med elektriske Pile-on vinsjer eller elektrotaljer, komplett med styring samt et system som overvåker belastningen på to eksisterende trekk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.