Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Lyngdal

Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Omlegging av Fylkesveg 558 i Lyngdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang.
Terrenginngrep og rensk på Fylkesveg 460 i Audnedal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang.
Utskiftning av scenemekanikk for kulturhus i Lyngdal kommune
Formålet med anskaffelsen er å dekke oppdragsgivers behov for komplett og montert løsning der manuelle vinsjene på trekk erstattes med elektriske Pile-on vinsjer eller elektrotaljer, komplett med styring samt et system som overvåker belastningen på to eksisterende trekk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.