Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Åmli

Skinnebytte på strekningen Nelaug-Kristiansand
Fra handlingsprogram. Planlagt utført i 2023.
Oppgradering av vei i Åmli kommune
En trenger å asfaltere 1370 meter, skifte 5 stk stikkrenner, oppgradering av bærelag og grøfting.
Oppgradering av vei i Åmli kommune
Mjålandsvegen er det behov for å oppgradere den innerste delen av veien med ny asfalt på et strekke av 1120 meter, oppgrusing / nytt bærelag 340 meter og skifte 2 stk stikkrenner.
Asfaltering av kommunal vei ved boligfelt i Åmli kommune
Dølemo boligfelt er det behov for å asfaltere den kommunale veien igjennom feltet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.