Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Kristiansand

Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Etablering av studenthus i Kristiansand sentrum
Velferdstinget i Agder (VT) og Studentorganisasjon i Agder (STA) er med for å sikre at et mulig studenthus blir attraktivt for studenter å ta i bruk. I underetasje og 1. etasje planlegges et studenthus. I 2-4 etasje skal det være et digitalt innovasjonshus.
Utvidelse av nærings-/industriområde på Storåker
Gnr/bnr: 532/4,12,16,18, 528/16,17,19 og 524/9,10. Planområdet er omtrent 30 daa.
Tilbygg av videregående skole i Kristiansand
Gnr/bnr: 39/1, 40/292 og 40/409 og deler av eiendommene 40/8, 40/679, 241/9, 299/52 og 299/78.
Vedlikeholdsarbeider på bruer i Agder fylkeskommune
09-0493 Storstraumen: RV9 S11D1 fra m9472 til m9514. Det skal etableres nye avlastningsplater i hver ende i brua, og utskifting av asfaltfuger. 09-0565 Fennefoss: RV9 S7D1 fra m8993 til m9148. Det skal utføres betongreparasjon på pilarer under vann, og det skal i tillegg fjernes utstikkende armeringsjern på pilarer over/under vann 09-0436 Reiårsfossen: RV9 S13D1 fra m2496 til 2506 m. På det ene landkaret er det utgraving/erosjon som må utbredes, samt arbeid med betongreparasjon på toppen av kantdrager på begge sider av brua.
Utvidelse av gravplass ved kirke på Frikstad i Kristiansand kommune
Bruttoareal er ca. 12 daa, og en antar at ca. 6-7 daa kan utnyttes til nye gravfelt. Gnr/bnr: 79/163, 79/49, 79/93 og 79/2.
Utvidelse av veterinærklinikk i Kristiansand
Påbygg 115 m2 BRA og tilbygg 48 m2.
Endring av brannskillevegger i leilighetsbygg i Kristiansand
Søknad gjelder tilbakeføring til 5 godkjente boligseksjoner, 2 leiligheter i 1. etasje, 2 leiligheter i 2. etasje og 1 leilighet på loft. Brannskillevegger er noe endret mellom leilighetene og vil derfor bli gjennomgått og oppgradert i henhold til brannprosjektering.
Konsulenttjenester for elvebunnkartlegging i forbindelse med flomsonekartlegging i Agder fylkeskommune
Hovedformålet med anskaffelsen er å innhente data til flomsonekartlegging, for prosjekter som arbeider med fysiske tiltak mot flom og erosjon og kartlegge erosjon i forhold til kvikkleirerisiko. Elvebunnsdataene skal blant annet brukes i hydrauliske modeller av elvene. 5 delkontrakter: 1) Mosby - fra utløpet i sjøen i Kristiansand, til Vigelandsfoss ved Vikeland (13,1 km elvestrekning). Området ligger i Agder fylke. 2) Egersund - Fra utløpet i sjøen til Åmot. Området består av to deler, med et gap mellom områdene. (Totalt 14,7 km elvestrekning). Området ligger i Rogaland fylkeskommune. 3) Søgne - fra utløpet i sjøen til Eikeneset innover (17 km elvestrekning). Området ligger i Agder fylke. 4) Tuven - fra utløpet i Heddalsvatnet til Brekka oppstrøms, i tillegg til en liten egen strekning i Notodden by (totalt 21,5 km elv). Området ligger i Vestfold og Telemark fylke. 5) Opsjon: Konsmo - fra utløpet i sjøen til utløpet av Ytre Øydnavatnet (32,5 km elvestrekning). Området ligger i Agder fylke.
Konsulenttjenester for elvebunnkartlegging i forbindelse med flomsonekartlegging i Agder fylkeskommune
Hovedformålet med anskaffelsen er å innhente data til flomsonekartlegging, for prosjekter som arbeider med fysiske tiltak mot flom og erosjon og kartlegge erosjon i forhold til kvikkleirerisiko. Elvebunnsdataene skal blant annet brukes i hydrauliske modeller av elvene. 5 delkontrakter: 1) Mosby - fra utløpet i sjøen i Kristiansand, til Vigelandsfoss ved Vikeland (13,1 km elvestrekning). Området ligger i Agder fylke. 2) Egersund - Fra utløpet i sjøen til Åmot. Området består av to deler, med et gap mellom områdene. (Totalt 14,7 km elvestrekning). Området ligger i Rogaland fylkeskommune. 3) Søgne - fra utløpet i sjøen til Eikeneset innover (17 km elvestrekning). Området ligger i Agder fylke. 4) Tuven - fra utløpet i Heddalsvatnet til Brekka oppstrøms, i tillegg til en liten egen strekning i Notodden by (totalt 21,5 km elv). Området ligger i Vestfold og Telemark fylke. 5) Opsjon: Konsmo - fra utløpet i sjøen til utløpet av Ytre Øydnavatnet (32,5 km elvestrekning). Området ligger i Agder fylke.
Etablering av socelleanlegg på leilighetsbygg i Kristiansand
Adresse: Torridalsveien 76B, 76C, 76D, 76E og 76F.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.