Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vegårshei

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Vegårshei som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Drift- og vedlikehold av fylkesveier i Agder, 2022-2027
Drifts- og mindre vedlikeholdsoppgaver, på vegnettet listet opp under etter bestilling fra byggherren. I kontrakten inngår også vinterdrift så som brøyting, snø/isrydding og strøing(sand) med lastebil og traktor. Det er også behov for vakting av vegnettet. Trafikken på vegnettet varierer fra omlag ÅDT 150 til omlag ÅDT 1000.

Se andre prosjekter i Agder fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.